POLITYKA JAKOŚCI

 

Czas trwania gwarancji

 1. Wypełnienia światłoutwardzalne - 3 lata. Wypełnienia światłoutwardzalne w okolicy szyjki zęba objęte są jednoroczną gwarancją. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat - z wyjątkiem wypełnień w okolicy przyszyjkowej zęba). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka
 2. Wkłady koronowo-korzeniowe - 3 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 6 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka.
 3. Stałe uzupełnienia protetyczne (korony i mosty klasyczne oraz na implantach, licówki, inlaye, overlaye) - 3 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka.
 4. Protezy ruchome akrylowe - 2 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 2 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka.
 5. Protezy ruchome szkieletowe - 3 lata. W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana do 3 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę protetyka.
 6. Szyny zębowe oraz szyny relaksacyjne - 1 rok
 7. Implanty - 5-10 lat w zależności od zastosowanego systemu implantologicznego oraz warunków jamy ustnej Pacjenta (ilość oraz rodzaj kości, schorzenia współistniejące, higiena jamy ustnej, palenie tytoniu itd.). W przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu (brak tzw. stref podparcia) gwarancji udzielamy na 12 miesięcy (po uzupełnieniu pozostałych braków gwarancja jest przedłużana odpowiednio do 5-10 lat). W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez specjalistę implanto-protetyka.

 

 

Warunki utrzymania gwarancji:

 1. Wizyty kontrolne co 6 miesięcy, podczas których będzie wykonane przez lekarza stomatologa kontrolne badanie wewnątrzustne oraz przez higienistkę stomatologiczną zabieg profesjonalnego czyszczenia zębów z kamienia i osadu (scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja)
 2. Utrzymywanie stanu higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa lub higienistki stomatologicznej. W trakcie zabiegu profesjonalnego czyszczenia zębów z osadu i kamienia wszyscy nasi Pacjenci uczestniczą w szkoleniu na fantomach z zasad higieny jamy ustnej

 

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Leczenia endodontycznego (kanałowego) ze względu na nieprzewidywalny proces gojenia zapalenia tkanek okołowierzchołkowych.
 2. Prac tymczasowych – wypełnienia, licówki, korony, mosty, protezy tymczasowe oraz natychmiastowe bezpośrednio po usunięciu zębów
 3. Prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o braku lub ograniczonej gwarancji, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 4. Leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba
 5. Leczenia zapalenia miazgi zęba bezpośrednio po wykonaniu wypełnienia lub osadzeniu pracy protetycznej – w takiej sytuacji Pacjent ponosi koszty tylko leczenia endodontycznego

 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia:

 1. Mechaniczne zębów naturalnych lub sztucznych w trakcie leczenia endodontycznego (np. pomiędzy wizytami)
 2. Urazowe (np. w wyniku uderzenia w koronę protetyczną lub innego nieszczęśliwego wypadku)
 3. Powstałe w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 4. Wynikające z nie przestrzegania zasad higieny jamy ustnej
 5. Wynikające z nieprzestrzegania zaleceń lekarza stomatologa odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
 6. Będące wynikiem współistniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i/lub radioterapią)
 7. Spowodowane uzupełnieniem tylko części braków zębowych, co powoduje przeciążenie wykonanego uzupełnienia protetycznego
 8. Spowodowane przez korekty wykonane poza NZOZ MEDICO
Copyright NZOZ MEDICO 2011