Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Przedmiotowa inwestycja dotyczy zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego i wprowadzenia dwóch nowych usług – cyfrowej diagnostyki

pełnego uzębienia, diagnostyki w położnictwie i BCI.

Planowana inwestycja obejmuje zakup:

1. Panoramiczny, cefalometryczny aparat cyfrowy wraz z ramieniem (1 szt.).

2. Radiowizjografia wraz z RTG (1 szt.).

3. Stołki medyczne (15 szt.).

4. Aparat ultrasonograficzny z obrazowaniem 3D/4D, wyposażeniem oraz dodatkową głowicą ( 1 szt.).

5. Aparat do cięcia kości (1 szt.).

6. Unity stomatologiczne (5 szt.).

7. Aparat do hilotherapie (1 szt.).

Głównym celem projektu inwestycyjnego jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych urządzeń, rozszerzenie oferty

świadczeń medycznych, zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów, a tym samym możliwość wykonywania we własnym zakresie

specjalistycznych badań oraz diagnoz. Wzmocni się tym samym pozycja konkurencyjna firmy na rynku regionalnym, a także wzrośnie ilość

przyjmowanych pacjentów.

Realizacja projektu została zaplanowana w okresie od grudnia 2010r. do maja 2011r.

Sfinalizowanie przedkładanego projektu pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:

1. Liczba nowych produktów lub usług wprowadzonych na rynek – 0 szt.

2. Liczba nowych produktów/usług – 2 szt.

3. Liczba udoskonalonych produktów/usług – 0 szt.

4. Całkowita wartość inwestycji (wkład UE +wkład prywatny) – 0,25 Mln euro.

5. Wartość eksportu podlaskich firm wspartych w ramach programu – 0 Mln euro.

6. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym: 4 szt.

kobiety – 4 szt.

mężczyźni – 0 szt.

7. Liczba wprowadzonych innowacji – 1 szt.

Copyright NZOZ MEDICO 2011